post-image

Transakcje mieszkaniowe bez podatku – czy to możliwe?

Tax Care

Transakcje mieszkaniowe bez podatku – czy to możliwe? <...> Zakup mieszkania z rynku wtórnego <...> zobowiązuje kupującego do uiszczenia opłaty w wysokości 2% od wartości nieruchomości. Jest to podatek od czynności ...

post-image

Chciejstwo na rynku nieruchomości

Tomasz Błeszyński

Wygó­ro­wane ceny ofer­towe nie­ru­cho­mo­ści od lat psują rynek. To istny kon­cert życzeń właści­cieli. Mają speł­niać marze­nia klien­tów o super cenie za ich wyjąt­kową ofe...

post-image

Jak oni kupują?- badanie preferencji i satysfakcji klientów rynku pierwotnego (część 1)

Dorota Dwornik

Gdzie najczęściej szukają nieruchomości potencjalni kupujący? Co jest dla nich najważniejsze przy podejmowaniu decyzji o zakupie domu czy mieszkania? Na co zwracają największą uwagę wybierając miejsce zamieszkania? <...>. Na pr...

post-image

Małżonkowie jako klienci pośrednika – kilka kwestii praktycznych

Rafał Szczeponek

Znaczny odsetek klientów pośredników stanowią osoby pozostające w związkach małżeńskich. Przybliżę zatem podstawowe uregulowania dotyczące ustrojów majątkowych małżeńskich i odpowiedzialności małżonków za zobowiązania....

kodeks etyki zawodowej pośredników nieruchomości

Polska Federacja Rynku NIeruchomości

Kodeks etyki zawodowej pośredników w obrocie nieruchomościami   PREAMBUŁA Prowadzenie działalności zawodowej przez pośredników w obrocie nieruchomościami  wymaga dyscypliny i pogłębionej wiedzy z wielu dziedzin na...