offer image
offer image
offer image
offer image
offer image
offer image
offer image
offer image
offer image
offer image
offer image
offer image
210 000 PLN
Działka 1794m WEJHEROWO: Szczęśliwa

O tej ofercie

Atrakcyjna działka budowlana o powierzchni 1794 m2, położona w Wejherowie przy ulicy Szczęśliwej, w niedalekiej odległości od centrum miasta. Nieruchomość objęta jest planem zagospodarowania przestrzennego, który przewiduje na tym terenie - zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą: Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: - ustala się max intensywność zabudowy - 0,4. - ustala się max wysokość zabudowy: do okapu dachu głównego - 3,6 m i do kalenicy -10,5 m. - dach główny dwuspadowy lub wielospadowy o kącie pochylenia 35÷45°; obowiązuje krycie dachówką lub innym materiałem o wzorze dachówki z wykluczeniem dachówki bitumicznej; obowiązuje kolor czerwony z dopuszczeniem różnych jego odcieni; dopuszcza się inny kolor (z wyjątkiem niebieskiego) i rodzaj pokrycia dachowego w przypadku zastosowania tego samego koloru i materiału dla wszystkich budynków na terenie oznaczonym odrębnie na rysunku planu; powyższe stwierdza organ wydający pozwolenie na budowę po złożeniu projektu (projektów) budowlanego obejmującego wszystkie budynki na obszarze odrębnie oznaczonym na rysunku planu; - ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu (6 m od linii rozgraniczających drogi publiczne, 4 m od linii rozgraniczającej ciąg pieszo-jezdny (66KDX)), przy czym warunkiem sytuowania budynku jest wykazanie spełnienia wymaganych prawem przepisów dot. warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; - zabudowę sytuować minimum 5 m od granicy działki drogi wewnętrznej (działki gruntu, po której następuje dojazd do wydzielonej działki budowlanej); - ustala się max % powierzchni zabudowy - 25% - ustala się minimalny % powierzchni biologicznie czynnej - 40%; - zabudowa działki budowlanej, w tym wjazd i ogrodzenie, winna być realizowana w dostosowaniu do docelowych rzędnych pasa drogowego drogi publicznej lub drogi wewnętrznej własności gminnej przylegającej do zabudowywanej działki budowlanej; - dopuszcza się realizację nie więcej niż jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na jednej działce budowlanej. W niedalekiej odległości znajduje się przestanek autobusowy MZK, przedszkole, szkoła podstawowa. Oferta godna polecenia dla osób ceniących spokój i bliskość natury oraz centrum miasta !!!

Oferta pochodzi z Systemu Aktywnej Współpracy Rynku Nieruchomości.
Informacje zamieszczone w ofercie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 kc. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny, przed dokonaniem transakcji wymagają starannej weryfikacji i winny być traktowane tylko jako zaproszenie do zawarcia umowy.
Osobą właściwą do kontaktu jest opiekun oferty, do którego w ogłoszeniu podano bezpośredni kontakt.

  • Nr oferty SAW689303
  • Sprzedaż czy wynajem? Sprzedaż
  • Typ oferty Działka
  • Cena nieruchomości 210 000 PLN
  • Powierzchnia 1794,0 m2
  • Cena za m2 117,06 PLN
  • Pośrednik nieruchomości odpowiedzialny za transakcje/sprzedaż/dopełnienie formalności: Perucki Zbigniew

Peruccy Wszystkie oferty +48-601-644-630 Perucki Zbigniew

Ta oferta jest zarządzana przez administratora.